Symfonieorkest Carpe Diem
© Stichting Symfonieorkest Carpe Diem 2014

Bestuur

Stichting Symfonieorkest Carpe Diem
Stichtingsbestuur:
Laurien Polder, voorzitter
Marijnke de Jong, secretaris
René Mahieu, penningmeester
 
Commissarissen:
Joliene Vogelaar, PR
Goedele Roos, bibliothecaris
Tineke Edens, logistiek
Lucia Doeven, coördinator strijkers
Vacature, coördinator blazers
 
Programmacommissie:
Goedele Roos (bibliothecaris)
Louise Schepel
Baukjen Passchier
Arnold van Haaften

Webmaster:
Henk Söhngen
Ingeschreven bij de KVK (KVKnr 56500939)

p/a Marijnke de Jong
e-mail: secretaris@symfonieorkest-carpediem.nl
Bank
Repetities in:
Gebouw “Marcanto” van Muziekvereniging St. Caecilia
Groene Zoom 11
2491 EJ Den Haag
NL81 INGB  0006 5794 30
Tnv. Stichting Symfonieorkest Carpe Diem