4 maart

Mozart:
1. Allegro con spirito m.1 – 95
4. Presto m.1 – 71

Fauré
1. Ouverture : Allegro molto vivo
3. Gavotte : Allegro vivo m.75 – fine
4. Pastorale : Andante tranquillo

Prokofjev
2. Andante assai
3. Allegro, ben marcato m.172 [61] – fine
1. Allegro moderato m.78 [9] – 241 [27]

Campagne 64

Eerste repetitie 22 januari
19 februari geen repetitie
25 maart na de repetitie AV
1 april geen repetitie
15 april generale Duinzichtkerk
19 april tryout?
21 april 15.00 uur concert Duinzichtkerk

Verhinderd?

Uitgangspunt is dat iedereen alle repetities bijwoont. Mocht je onverhoopt om wat voor reden dan ook een keer niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig (uiterlijk de dag voor de repetitie) af bij:

  • Strijkers: ?
  • Blazers en andere instrumenten: Marijnke de Jong, secretaris@symfonieorkest-carpediem.nl of 06-55 14 77 24