Campagne 63

Eerste repetitie 18 september
16 oktober geen repetitie
13 november na de repetitie AV – uitgesteld
4 december generale
8 december concertje in Leiden
10 december concert

Verhinderd?

Uitgangspunt is dat iedereen alle repetities bijwoont. Mocht je onverhoopt om wat voor reden dan ook een keer niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig (uiterlijk de dag voor de repetitie) af bij:

  • Strijkers: Lucia Doeven, m.doeven@casema.nl of 06-30249263
  • Blazers en andere instrumenten: Marijnke de Jong, secretaris@symfonieorkest-carpediem.nl of 06-55 14 77 24