Najaar 2021

27 september eerste repetitie
25 oktober na de repetitie AV
6 december generale
10 december concert
12 december concert

Zowel repetities als concerten in de Bergkerk

Verhinderd?

Uitgangspunt is dat iedereen alle repetities bijwoont. Mocht je onverhoopt om wat voor reden dan ook een keer niet aanwezig kunnen zijn, meld je dan tijdig (uiterlijk de dag voor de repetitie) af bij:

  • Strijkers: Lucia Doeven, m.doeven@casema.nl of 071-5890128 / 06-30249263
  • Blazers en andere instrumenten: Marleen Noske, marleennoske@ziggo.nl of 06-13977397